Vorige Volgende

Ondernemingsraad

Voor de Ondernemingsraad stond 2022 voor een belangrijk deel in het teken van de organisatieaanpassing en van verschillende instemmingsverzoeken en adviesaanvragen. De directie en de Ondernemingsraad voerden in 2022 daarover regelmatig overleg. Daarnaast dacht de Ondernemingsraad mee en adviseerde over de keuzes en verbeterslagen die de directie wil gaan maken.

De Ondernemingsraad heeft in 2022 tweemaal overleg gevoerd met (een afvaardiging van) de raad van commissarissen. Dit vond plaats buiten aanwezigheid van de directie.

Voor de medewerkers is er een wekelijks inloopspreekuur waar zij op een laagdrempelige manier met de Ondernemingsraad in contact kunnen komen. Dit spreekuur is ook digitaal bij te wonen.