Vorige Volgende

Personalia en nevenfuncties directie

Dhr. C.L. König (CEO))

(1966, Nederlandse nationaliteit, man)

Benoemd per 1 september 2017

Nevenactiviteiten

  • Voorzitter raad van commissarissen Rabobank Groninger Land

  • Voorzitter Industrietafel Noord-Nederland

  • Lid raad van toezicht Stichting TKI Energie en Industrie

  • Lid bestuur Stichting Beheer Natuurcompensatie Eemshaven

  • Lid raad van toezicht NorthGrid

  • Voorzitter bestuur Stichting EemsdeltaGreen

  • Lid raad van advies Start-up Hub Groningen (MOI)

  • Lid raad van advies Waddenzeehavens

  • Lid bestuur VNO-NCW Noord regio Groningen (tot november 2022)

Dhr. H.V. Sanders (CFO)

(1970, Nederlandse nationaliteit, man)

Benoemd per 1 oktober 2018

Nevenactiviteiten

  • Lid raad van advies Delfsail