Vorige Volgende

Wie we zijn en wat we doen

Groningen Seaports N.V. (hierna Groningen Seaports) is de beheerder, commerciële exploitant en ontwikkelaar van de Eemshaven en de haven van Delfzijl, inclusief de binnenhavens Farmsumerhaven en Oosterhornhaven, alsmede van de bedrijventerreinen Fivelpoort, Farmsumerpoort, De Delta en van Groningen Railport.

Groningen Seaports zet in op sterke clusters zoals biobased chemie, groene energie en circulaire industrie. We zorgen voor geschikte kavels en een goede infrastructuur om de uitwisseling van energie, grondstoffen en reststromen te faciliteren. Tot slot verzorgen we de complete havendienstverlening, van de logistieke diensten tot de uitgifte, het onderhoud en de ontwikkeling van de terreinen in beide havengebieden.

Bijzonder is dat ons beheersgebied voor een deel grenst aan Werelderfgoed Waddenzee en het Eems-Dollard estuarium. Vanwege de unieke ligging van het gebied, de natuurlijke leefomgeving én het economisch belang ervan voor Noord-Nederland, heeft Groningen Seaports een bijzondere verantwoordelijkheid.

Organisatie

Groningen Seaports werkt met 105 medewerkers aan een duurzame, economische en maatschappelijke ontwikkeling van de regio. Groningen Seaports kent een tweehoofdige directie, bestaande uit een CEO en een CFO. De dagelijkse gang van zaken ligt in handen van de directie die hierbij wordt ondersteund door de teammanagers.

Missie, visie, strategie

Groningen Seaports heeft zich de loop der jaren ontwikkeld van een lokale en regionale speler in Noord-Nederland tot een organisatie die nationaal en internationaal opereert. In verband met de vele ontwikkelingen is in 2022 een nieuwe missie geformuleerd, die beter aansluit bij het huidige takenpakket van Groningen Seaports. Zo is Groningen Seaports niet alleen verantwoordelijk voor de economische ontwikkeling van de havens en aangrenzende industrieterreinen, maar ook voor de leefbaarheid in deze gebieden.

Missie

Groningen Seaports creëert op verantwoorde en duurzame wijze clusters en partnerships op de proposities ‘circulair’, ‘biobased chemie’ en ‘energie(gerelateerd)’, om daarmee voor (toekomstige) klanten en andere belanghebbenden werkgelegenheid, waarde en leefbaarheid te realiseren binnen haar beheersgebied en in Noord-Nederland.

Visie

In 2030 is de regio Delfzijl/Eemshaven het belangrijkste groene haven- en industriegebied van Noord-Nederland. De energie- en datasector in de Eemshaven is van internationaal belang. De chemie- en recyclingindustrie in Delfzijl is volledig biobased. Door de krachtige verbinding van Energy- en Dataport Eemshaven met het biobased chemie- en recyclecluster in Delfzijl, wordt samen één efficiënt en concurrerende groene economische zone gevormd.

We werken aan een nieuwe Havenvisie, die naar verwachting in 2023 wordt gelanceerd.

Strategie

Groningen Seaports heeft in het bedrijfsplan voor de periode 2022-2026 de volgende drie hoofddoelen geformuleerd:

  1. Managen van de groei

  2. Versterken van het vestigingsklimaat

  3. Organiseren van een toekomstbestendige en robuuste organisatie

De hieruit voortvloeiende strategie van Groningen Seaports bestaat uit drie speerpunten, namelijk:

  1. Een duurzame groeistrategie. Onze markt (bedrijven) is opgedeeld in segmenten naar type industrie, inclusief de daarop afgestelde producten (terreinen/infrastructuur)

  2. Een duurzame waardestrategie. Product leadership om toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen te creëren ten opzichte van de concurrentie

  3. Een effectieve marketingcommunicatiestrategie. Online marketing gecombineerd met persoonlijke verkoop gericht op bedrijven die actief zijn in groene energie, biobased chemie, circulaire industrie, data, offshore wind en automotive.

EcoPorts-certificering

Groningen Seaports is EcoPorts-gecertificeerd. EcoPorts is een wereldwijd keurmerk voor duurzame havens. Het wordt telkens voor een periode van twee jaar toegekend aan duurzame havens die voortgang boeken in hun milieuprestaties. In 2022 hebben we gewerkt aan de EcoPorts-certificering 2023-2025. Deze achtste certificering is eind 2022 toegekend en uitgereikt op 12 januari 2023. Groningen Seaports is de eerste havenbeheerder die dit certificaat zo vaak heeft mogen ontvangen.