Vorige Volgende

I. Gebeurtenissen na balansdatum

Na 31 december 2022 hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan welke belangrijke financiële gevolgen hebben voor Groningen Seaports.