Vorige Volgende

Financieel meerjarenplan 2023-2027

De cijfers over de resultaten en kasstromen zijn ontleend aan het Bedrijfsplan 2023-2027.

Bedragen x €1.000

Description

2023

2024

2025

2026

2027

Result after tax

13,044

6,617

2,968

4,932

5,429

Depreciation

9,908

11,523

12,869

14,103

14,280

Transactions in current assets

552

555

559

563

563

Transactions in reserves and provisions

-5,364

394

204

134

134

Interest during construction

-74

-174

-123

-20

-7

Operating cash flow

18,065

18,915

16,477

19,712

20,400

Investment cash flow

-75,643

-49,874

-25,939

6,161

-2,707

Financing cash flow

57,577

30,958

9,463

-25,873

-17,693

In het financieel meerjarenplan is te lezen dat er gedurende de gehele periode positieve resultaten worden verwacht. Uitgangspunt van het Bedrijfsplan 2023-2027 is het voldoen aan de toenemende vraag naar beschikbare terreinen in het beheersgebied van Groningen Seaports. Om deze toegenomen vraag om te zetten in daadwerkelijke vestiging van nieuwe bedrijven en het daarmee realiseren van economische groei, moeten de terreinen in het beheersgebied worden ontwikkeld. In het bedrijfsplan zijn hiertoe benodigde investeringen opgenomen. Van 2023 tot en met 2027 is rekening gehouden met investeringen voor onder andere de terreinontwikkeling Heveskes, Oosterhorn-Zuid, Westlob, Energypark en de bouw van (haven)infrastructuur ten behoeve van toekomstige gronduitgiftes. Er wordt door Groningen Seaports voornamelijk ingezet op het in ondererfpacht uitgeven van terreinen.