Vorige Volgende

Overzicht van deelnemingen

Fivelpoort

Groningen Seaports houdt 100% van de aandelen in Fivelpoort Beheer B.V. Deze vennootschap is eigenaar van de nog niet uitgegeven kavels op het bedrijvenpark Fivelpoort in Appingedam. Het bedrijvenpark wordt beheerd door Coöperatie Bedrijvenpark Fivelpoort U.A. De Coöperatie heeft als voornaamste doel om de infrastructuur op het park te beheren, onderhouden, herstellen en vernieuwen en heeft voor het gebruik van die infrastructuur regels opgesteld. Op deze manier behoudt bedrijventerrein Fivelpoort een kwalitatief hoogwaardige uitstraling.

Avantium

Groningen Seaports participeert via de entiteit Bio Plastics Investment Groningen B.V. (BPIG) voor 15,1% in Avantium dochter Avantium Renewable Polymers (ARNP). In 2022 is ARNP gestart met de bouw van de eerste commerciële FDCA-fabriek ter wereld die jaarlijks 5 kiloton FDCA[6] gaat produceren, de belangrijkste bouwsteen voor het 100% plantaardige, recycleerbare polymeer PEF.[7]

Groningen Railport

Groningen Railport is met 32,5 ha omliggende bedrijventerreinen één van de grootste binnenlandse spoorterminals en fungeert als logistieke hub tussen de westelijk gelegen havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen en de noordelijke van Bremen en Hamburg. Via Groningen Railport worden economische activiteiten in het gebied gestimuleerd. Groningen Railport is aangesloten op de Europese dienstregeling voor conventioneel transport over het spoor en zet zich daarnaast in voor behoud en optimalisatie van de regionale en nationale spoorinfrastructuur. Groningen Railport is de handelsnaam van N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Rail Service Centrum Groningen. Groningen Seaports houdt 65,92% van de aandelen in Groningen Railport, de overige aandelen worden gehouden door de gemeente Veendam.

Windparken Mauve en Mondriaan

Groningen Seaports houdt 20% van de aandelen in zowel Windpark Mauve B.V., als in Windpark Mondriaan B.V. Deze vennootschappen exploiteren de twee gelijknamige in Delfzijl gelegen windparken. De overige 80% van de aandelen in deze beide parken worden gehouden door respectievelijk Eurus Energy Mauve Investment B.V. en Eurus Energy Mondriaan Investment B.V.

Zonnepark Valgenweg B.V.

Groningen Seaports houdt 25% van de aandelen in Zonnepark Valgenweg B.V. Deze vennootschap ontwikkelt een zonnepark nabij de Valgenweg. De start van de bouw wordt begin 2023 verwacht. De overige aandelen in dit zonnepark werden tot eind 2022 gehouden door Eneco Solar B.V., WIRCON GmbH en Bronnen Van Ons ZP Valgenweg Farmsum B.V. Eind 2022 heeft Eneco laten weten uit het project te stappen en heeft vervolgens haar aandelen overgedragen aan WIRCON GmbH. Naar verwachting zal Groningen Seaports in 2023 een deel van deze aandelen van WIRCON GmbH overnemen, waarmee Groningen Seaports haar belang in Zonnepark Valgenweg B.V. uitbreidt naar 33,33%.

Sunport Delfzijl B.V.

Groningen Seaports houdt 49% van de aandelen in Sunport Delfzijl B.V. Deze vennootschap exploiteert een zonnepark. De overige aandelen in dit zonnepark worden gehouden door OH Eins GmbH.

Helios Eemshaven B.V.

Groningen Seaports houdt 20% van de aandelen in Helios Eemshaven B.V. Deze vennootschap exploiteert het zonnepark Vopak Solar Park Eemshaven. De overige aandelen in dit zonnepark worden gehouden door Vopak Terminal Eemshaven B.V.

  • 6furaandicarbonzuur)
  • 7polyethyleenfuraanoaat