Vorige Volgende

Samenwerking regionaal onderwijs en kennisinstellingen

In de regio Delfzijl/Eemshaven dreigt krapte op de arbeidsmarkt door toenemende vraag van bedrijven naar met name specifieke technici. Daarnaast is sprake van vergrijzing, waardoor de werving van extra instroom noodzakelijk is. Dit biedt kansen voor jonge mensen op het gebied van onderzoek, stages en werk in het haven- en industriegebied Delfzijl/ Eemshaven. Samen met scholen, arbeidsmarktorganisaties en gemeenten werken we aan een integraal arbeidsmarktbeleid voor het haven- en industriegebied. Daarmee willen we werken in de havens promoten en jongeren ertoe aanzetten te kiezen voor specifiekere studies op bijvoorbeeld technisch, maritiem of chemisch gebied, voor een goede aansluiting met het bedrijfsleven.

Seaports Academy

Om innovaties mogelijk te maken, start-ups te begeleiden en de verdere ontwikkeling van de offshore wind-activiteiten aan te jagen, werkt Groningen Seaports samen met regionale kennisinstellingen, waaronder Noorderpoort, Alfa College, Hogeschool Stenden, Hanzehogeschool Groningen en Rijksuniversiteit Groningen. In 2022 waren 15 studenten via meewerk- of onderzoeksstages bij Groningen Seaports direct betrokken bij diverse projecten. Zo werkte een student mee aan een project over het gebruik van magneten bij het aanmeren van schepen en deed iemand anders onderzoek naar de beleving van gastvrijheid.

Vanuit onze strategische koers en tevens om in onze informatiebehoefte te voorzien, hebben we - onder het interne label Seaports Academy - een gestructureerd meerjarenplan ontwikkeld. Binnen de Seaports Academy wordt samen met mbo-instellingen, hogescholen, universiteiten en bedrijven gewerkt aan onderzoek, met name op het gebied van energietransitie, offshore wind, circulaire economie, waterstof en digitalisering van havens en scheepvaart. Het gaat om ingewikkelde onderwerpen, waar met meerdere studenten en onderzoekers gedurende een aantal jaren aan gewerkt zal gaan worden. Ook onderwijs zal binnen Seaports Academy een plaats krijgen. Zo zijn er al opleidingen voor medewerkers in de offshore wind en is er eveneens een leergang in de circulaire economie opgestart.

Seaports Academy biedt zelf geen opleidingen aan, maar probeert de vraag naar opleidingen en onderzoek uit het bedrijfsleven te koppelen aan het aanbod vanuit onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Seaports Academy zet zelf vol in op het begeleiden van studenten bij hun afstudeerprojecten en heeft bovendien regelmatig stageplekken beschikbaar.