Vorige Volgende

Verduurzaming bedrijfsvoering

Groene stroom

Onze grootste elektriciteitsverbruikers zijn walstroom, openbare verlichting, camera- en radarvoorzieningen, laadpalen voor elektrische auto’s en het hoofdkantoor. Alle stroom die Groningen Seaports gebruikt is volledig in Nederland opgewekte groene stroom.

Energielabel A

Het hoofdkantoor van Groningen Seaports in Delfzijl heeft in maart 2022 een energiescan gehad. Uit de scan bleek dat het met de duurzaamheid van het gebouw goed gesteld is en het kantoorgebouw heeft energielabel A gekregen.

Het hoofdkantoor van Groningen Seaports heeft energielabel A

Duurzaam inkoopbeleid en circulair werken

Bij de inkoop van werken, diensten en goederen houden we rekening met zowel maatschappelijke aspecten als met duurzaamheid. De inkoopvoorwaarden van Groningen Seaports zijn zodanig opgesteld dat circulair inkopen en sociaal rendement worden gestimuleerd. Groningen Seaports streeft naar 100% duurzaam inkopen in alle fasen van het inkoopproces volgens de normen van Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers, bij velen beter bekend als: PIANOo.