Vorige Volgende

Nautisch beheer

Om een veilige, vlotte, schone en beveiligde afwikkeling van het scheepvaartverkeer te kunnen garanderen, werkt Groningen Seaports aan digitalisering en automatisering van de nautische processen. Dit mede in verband met de nieuwe en gewijzigde EU-richtlijnen en de eisen voor betere registratie en monitoring van ballastwater en scheepsafval. Verder is de borging van de veiligheid in de havens, op de kade en voor de scheepvaart, een belangrijke pijler in het nautisch beheer.

De inval van Rusland in Oekraïne in 2022 heeft vanuit de Europese Unie geleid tot een strenger sanctiebeleid ten aanzien van de internationale havens in Europa. Russische schepen worden aan strengere maatregelen onderworpen. De Port Security Officers zijn aangewezen als uitvoerend orgaan voor deze sancties.

Kerncijfers

Aantal zeeschepen

4.819

-8,4% t.o.v. 2021

Aantal binnenvaartschepen

4.197

+6,7% t.o.v. 2021

Goederenoverslag

13,0 miljoen ton

-2,1% t.o.v. 2021

Incidentmeldingen scheepvaart

36

2021: 34

Gebaggerde hoeveelheden

Delfzijl

1,0 miljoen m3

2021: 1,5 miljoen m3

Eemshaven

1,6 miljoen m3

2021: 1,6 miljoen m3