Vorige Volgende

Investeringen

Beschikbare ruimte op havens en industrieterreinen wordt steeds schaarser, terwijl de industriële markt en bijbehorende ruimtevraag blijven groeien. We zien dit terug in het aantal bedrijven dat interesse toont in ons beheersgebied.

Het grootste deel van onze investeringen gaat naar het bouwrijp maken van terreinen en gronden en de realisatie van de benodigde infrastructuur, zodat nieuwe bedrijven zich hier kunnen vestigen. Daarbij komen we zoveel mogelijk tegemoet aan de wensen van klanten. Dit varieert van de beschikbaarheid van kades tot de aansluiting op utiliteiten als glasvezel of stoomleidingen. De pijpleidingen en andere basisvoorzieningen zorgen ervoor dat kosten voor bedrijven laag blijven en dat stoffen zoals water worden hergebruikt en milieuprestaties stijgen. Op deze manier draagt Groningen Seaports bij aan vergroening en versterking van de industrieclusters en wint de regio Delfzijl/Eemshaven aan aantrekkingskracht voor bedrijven.

In 2022 hebben vooral investeringen plaatsgevonden voor de ontwikkeling van Heveskes en Oosterhorn-Zuid.

Heveskes

Groningen Seaports heeft in 2022 ruim € 5,5 miljoen geïnvesteerd in de ontwikkeling van het Heveskes terrein. De totale investering bedraagt naar schatting € 30 miljoen.

Het Heveskes terrein van 45 hectare ligt tussen het bestaande chemiepark van Delfzijl en de fabriek van Damco Aluminium Delfzijl. Dit gebied was laaggelegen, meteen oud baggerdepot en de mogelijke aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.

In 2022 is het gebied onderzocht op niet-gesprongen explosieven en vervolgens vrijgegeven. Het baggerdepot is waar nodig gesaneerd en daarna opgeheven. Het terrein is twee meter opgehoogd met onder andere 600.000 kubieke meter zand en vervolgens grotendeels bouwrijp gemaakt voor uitgifte aan (toekomstige) klanten.

Enexis heeft een schakelstation gerealiseerd. Verder is een ontwerp gemaakt voor de aanleg van utiliteiten (kabels en leidingen) en hebben we voor Heveskes een stoomleiding ontwikkeld die duurzame stoom gaat leveren aan de bedrijven die zich hier gaan vestigen. De uitvoering hiervan vindt plaats in 2023.

Het Heveskesterrein in ontwikkeling

Oosterhorn-Zuid

Groningen Seaports heeft begin 2022 aangekondigd voor een bedrag van € 43,7 miljoen te investeren in het industriegebied Oosterhorn-Zuid in Farmsum. Hier creëren we een vestigingslocatie voor bedrijven in de circulaire economie. Daarvoor is de aanwezigheid van water, groene energie en warmte en arbeidskrachten essentieel. Groningen Seaports zet vol in om deze faciliteiten voor de circulaire klanten beschikbaar te maken. De verwachting is dat de bedrijven op het terrein uiteindelijk voor ongeveer 750 fte aan directe arbeidsplaatsen gaan opleveren.