Vorige Volgende

Medewerkeronderzoek

Uit het medewerkeronderzoek dat begin 2022 heeft plaatsgevonden kwam naar voren dat de medewerkers van Groningen Seaports trots zijn om voor Groningen Seaports te werken en zich gewaardeerd voelen. Ook kwam hieruit naar voren dat prettig met elkaar wordt samengewerkt, zowel binnen als buiten de teams. Medewerkers zijn bevlogen en ervaren veel zelfstandigheid in het werk en ruimte om goed te presteren. Hoewel de betrokkenheid nog steeds hoog was, was hier een daling te zien ten opzichte van 2021. Hetzelfde gold voor het gevoel van ondersteuning en sturing van de leidinggevende. Medewerkers gaven tevens aan belang te hechten aan doorgroeimogelijkheden. Deze aandachtspunten worden meegenomen in het programma ‘Sea the Future’. In het nieuwe medewerkeronderzoek dat begin 2023 wordt opgestart zal hier opnieuw aandacht aan worden besteed.