Vorige Volgende

Logistiek

Eén van de sterke kanten van Groningen Seaports is de goede toegankelijkheid, zowel over water, als over de weg, per spoor en door de lucht. Onze havens liggen strategisch gezien zeer gunstig voor met name Noord- en West-Europa. Groningen Seaports draagt zorg voor de aanleg van infrastructuur en faciliteiten om logistieke bedrijven in de haven te accommoderen.

Toename goederenvervoer per spoor

We proberen steeds minder over de weg te vervoeren en meer gebruik te maken van andere vervoersmodaliteiten zoals het spoor. Daarnaast had de lage waterstand vanwege aanhoudende droogte in 2022 gevolgen voor de binnenvaart. Dit heeft geleid tot een toename in het goederenvervoer per spoor.

Bereikbaarheid havens en industrie

De beperkte capaciteit van de N33 is een obstakel in de groei van activiteiten, de vestiging van nieuwe bedrijven en de doorvoer van goederen en personen. Door de aanhoudende inspanningen van onder andere Groningen Seaports heeft de Tweede Kamer in het voorjaar van 2022 een motie van VVD en CDA aangenomen waarin het Rijk wordt opgeroepen om met de regio in gesprek te gaan over financiering van betere verbindingen, zoals de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en de Eemshaven en de bouw van een aquaduct onder het Eemskanaal. Hiermee is de verdubbeling van de N33 Zuidbroek-Eemshaven weer actueel geworden.

Personenvervoer Eemshaven

In 2022 maakten 19.945 reizigers gebruik van de trein naar het station Borkumlijn.[4] Dit is een stijging van bijna 700% ten opzichte van 2021 (2.860). Deze stijging is te verklaren door de beëindiging van de meeste coronamaatregelen in 2022. Hiermee zit het aantal passagiers weer op het niveau van vóór COVID-19.

Heli- en droneport Eemshaven

Heliport Eemshaven voerde in 2022 49 helikoptervluchten uit. Heliport Eemshaven is de eerste heliport met een droneport. De droneport trekt bedrijven aan die zich bezighouden met de ontwikkeling van drones. In 2022 vond hier de eerste internationale dronevlucht plaats via Duitsland naar Denemarken.

Droneport Eemshaven speelt een belangrijke rol in het onderhoud van windmolenparken

Groningen Seaports is partner in het Offshore Wind Innovation Centre (OWIC). Een van de activiteiten vanuit het OWIC-project is ‘predictive maintenance’, een activiteit waarvoor je bij uitstek drones kunt inzetten. De droneport is de basis voor inspecties met drones en het fotograferen van de toestand van de bladen, het motorhuis, de wieken, en dergelijke. Andere spin-offs uit het OWIC zijn Decom North dat zich bezighoudt met demontage en verwerking van rotorbladen van windturbines en het Cable Centre Eemshaven dat specialistische trainingen en opleidingen verzorgt op het gebied van installatie, onderhoud en reparatie van elektriciteitskabels.

Veerdienst Borkum

De veerdienst van/naar Borkum heeft in 2022 375.000 passagiers vervoerd.[5] Dit is een stijging van 64% ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze stijging is volledig het gevolg van beëindiging van de meeste coronamaatregelen in 2022. Dezelfde coronamaatregelen die zowel in 2021 als in 2020 zorgden voor een afname van het aantal reizigers. Het aantal passagiers dat van deze verbinding gebruik maakt, ligt over geheel 2022 nog wel 50.000 passagiers lager dan in het topjaar 2019 (425.000 passagiers).

Veerdienst Noorwegen

Sinds april 2022 vaart de cruiseferry MS Romantika drie keer per week over de nieuwe lijndienst tussen Eemshaven en Kristiansand (Noorwegen). Deze lijn is een initiatief van Holland Norway Lines (HNL). Deze ferry brengt een nieuwe toestroom van personen, vervoermiddelen en goederen van en naar de Eemshaven met zich mee. Sinds de start hebben 186.000 passagiers de overtocht met de MS Romantika gemaakt. 36.000 meer dan Holland Norway Lines had verwacht.

HNL maakt voor het aan- en afmeren van het schip tijdelijk gebruik van de openbare kade van Groningen Seaports. HNL is voornemens in 2023 een eigen kade in de Eemshaven te realiseren voor het aan- en afmeren van het schip.

De cruiseferry Romantika vaart op de nieuwe lijndienst tussen Eemshaven en Kristiansand in Noorwegen
  • 4Bron: Arriva
  • 5Bron AG Ems