Vorige Volgende

Leeswijzer

Met dit jaarverslag blikken we terug op onze activiteiten en resultaten in 2022. Het jaarverslag bestaat uit drie onderdelen: het bestuursverslag, de jaarrekening en de overige gegevens en is gepubliceerd op 12 mei 2023.

Deel 1 van het jaarverslag gaat in op de resultaten en activiteiten aan de hand van de volgende vijf hoofdthema’s:

  • Economische ontwikkeling en werkgelegenheid

  • Duurzaamheid

  • Nautisch beheer

  • Organisatieontwikkeling

  • Financiën

In het hoofdstuk corporate governance vindt u informatie over onze corporate governance structuur. Tevens vindt u hier het verslag van de raad van commissarissen met een interview met de voorzitter van de raad van commissarissen.

In de jaarrekening geven we een financiële verantwoording over 2022. We presenteren onze volledige jaarcijfers en geven hierop een toelichting.

De controleverklaring van de accountant en statutaire winstbestemming vindt u bij overige gegevens.