Vorige Volgende

Werkgelegenheid en toegevoegde waarde

De havens van Groningen Seaports bieden werkgelegenheid aan zo’n 14.500 personen, waarvan circa 7.600 direct en 6.900 indirect. Daarmee laat de haven van Groningen Seaports op het gebied van werkgelegenheid een relatief sterke stijging zien in 2021 ten opzichte van 2020. De directe toegevoegde waarde bedroeg € 1,8 miljard. De toegevoegde waarde is de optelsom van de vergoeding voor arbeid, kapitaal en ondernemerschap, oftewel lonen, afschrijvingen en winst. De toename komt onder andere door het herstel van de industrie na COVID-19. De directe toegevoegde waarde in de sector Overig, zakelijk en niet-zakelijke dienstverlening, zeevaart nam - mede door de genoemde ontwikkelingen - met ongeveer € 150 miljoen toe. In die sector is ook de grootste toename in werkgelegenheid te zien. De in deze alinea genoemde cijfers betreffen hier cijfers over 2021.[1] Over 2022 zijn nog geen cijfers bekend.

  • 1Bron: Havenmonitor 2022.