Vorige Volgende

Duurzame prestaties

De klimaatakkoorden van Parijs (2015) en Madrid (2019) hebben op allerlei fronten een revolutie ontketend met gevolgen voor de bestaande manier van productie en transport, omgang met de natuur, (circulair) gebruik van grond- en hulpstoffen en energiegebruik. Groningen Seaports moet, maar wil ook mee in deze ontwikkeling. En ook al zijn we er in de eerste plaats om de economische situatie in de havens en het industriegebied van Delfzijl en de Eemshaven te ondersteunen en te versterken, we zijn ons ervan bewust dat we dat doen aan de rand van Werelderfgoed Waddenzee. Die maatschappelijke verantwoordelijkheid is een belangrijk uitgangspunt bij onze activiteiten en hebben we vastgelegd in de missie van Groningen Seaports. Economie en ecologie gaan hier samen.

Kerncijfers

Opgesteld vermogen duurzame energie

2.798 MW

2021: 2.846 MW

Walstroomgebruik

1.450 MWh

2021: 1.495 MWh

CO2 uitstoot beheergebied

12,13 Mton (2021)

2020: 9,48