Vorige Volgende

Doorontwikkeling governance structuur

In 2021/2022 heeft Deloitte in opdracht van de aandeelhouder van Groningen Seaports onderzocht of er verbeteringen mogelijk zijn in de governance structuur. In mei 2022 heeft Deloitte haar bevindingen gerapporteerd en daarbij geadviseerd de governance structuur aan te passen om zodoende (besluitvormings-)processen te vereenvoudigen.

In mei 2022 verscheen tevens een rapport van het bureau Necker van Naem naar aanleiding van berichtgeving in de media in 2021 over grondaankopen die in het verleden hadden plaatsgevonden. Eén van de aanbevelingen uit het rapport van bureau Necker van Naem rapport was om de governance structuur te vereenvoudigen en daarmee effectiever en transparanter te maken.

De provincie Groningen, de gemeente Het Hogeland en de gemeente Eemsdelta hebben in vervolg hierop in de loop van 2022 opdracht gegeven de aanbeveling om de governance structuur te vereenvoudigen nader uit te werken. De resultaten hiervan worden in 2023 verwacht.