Vorige Volgende

Gronduitgifte

Bedrijven die zich vestigen in de havens van Groningen Seaports kunnen gronden kopen of in ondererfpacht afnemen. Inmiddels ligt de focus op uitgifte in ondererfpacht. Dit geeft een stabielere cashflow en zorgt ervoor dat Groningen Seaports ook op de lange termijn regie houdt over haar terreinen en infrastructuur.

In 2022 werd 37,4 hectare terrein uitgegeven. Daarvan is circa 21,6 hectare verkocht en 15,8 hectare in ondererfpacht uitgegeven. De uitgiftes gingen naar zowel bestaande, als nieuwe bedrijven en initiatieven. Deze bedrijven investeren tientallen miljoenen euro’s. Met een aantal bedrijven werd een (tijdelijke) huurovereenkomst gesloten voor terreinen.

Ultimo 2022 bedroeg de netto grondvoorraad in Delfzijl en de Eemshaven 531 hectare. Voor zowel potentiële als bestaande klanten is daarvan ruim 309 hectare gereserveerd.