Vorige Volgende

Externe accountant

De externe accountant wordt benoemd door de algemene vergadering. Vanaf het boekjaar 2022 is Eshuis Accountants de externe accountant van Groningen Seaports.

De externe accountant rapporteert met betrekking tot het door hem gedane onderzoek aan de raad van commissarissen en de directie en geeft na onderzoek en controle een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening van Groningen Seaports.

De externe accountant woont de vergadering van de raad van commissarissen bij waarin het verslag van de externe accountant over de controle van de jaarrekening wordt besproken.