Vorige Volgende

Geïnduceerde aardbevingen

Net als de afgelopen jaren hield Groningen Seaports ook in 2022 de mogelijke effecten en gevolgen van geïnduceerde aardbevingen en/of bodemdaling nauwlettend in het oog. We zien er samen met Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta op toe, dat het level playing field van de havens en industrie niet wordt verstoord ten opzichte van regio’s zonder aardbevingen en/of schade door bodemdaling.

In 2022 zijn we diverse malen door bedrijven benaderd over de specifieke normen, actualiteit van de bevingen en vergoedingen. Deze bedrijven hebben we doorverwezen naar de betreffende overheidsinstanties. Door samen met provincie en de beide waterschappen op te trekken, kunnen we de bodemdalingsvergoedingen ook voor de komende decennia veiligstellen.