Vorige Volgende

Uitvoering publieke nautische taken

Het Nautisch Service Centrum van Groningen Seaports is verantwoordelijk voor het vlot, veilig en beveiligd afhandelen van het scheepvaartverkeer en alles wat verder in de havens van Delfzijl en Eemshaven speelt.

De Eemshaven

Professionalisering Nautisch Service Centrum

De professionalisering van het Nautisch Service Centrum door alle taken en verantwoordelijkheden die binnen de afdeling vallen over meer personen te spreiden is in 2022 gecontinueerd. Met de komst van de LNG-terminal en veerdienst naar Noorwegen is de werkdruk in het Haven Coördinatie Centrum toegenomen. Door de inzet van extra havendienstmedewerkers in 2022 is zeven dagen per week, tussen 7.00 en 23.00 uur een dubbele wachtbezetting achter de radar gegarandeerd.

Scheepsincidenten

In 2022 vonden 36 scheepsincidenten plaats in het beheersgebied van Groningen Seaports, in onderstaande tabel ziet u een overzicht van deze incidenten.

Aard incident

Aantal

Calamiteiten

5

Havenbeveiliging/ISPS

4

Mileu

7

Overig

12

Near Miss

8

TOTAAL

36

Meldingen per locatie

Delfzijl

7

Eemshaven

25

Appingedam

0

Farmsum

4

Met behulp van een managementtool die ook door andere grote zeehavens in Nederland wordt gebruikt en door vooraf maatregelen te treffen, worden risico’s met betrekking tot scheepsincidenten proactief beheersbaar gehouden.

Een incident wordt zowel met externe als met interne partijen geëvalueerd. Zo nodig worden verbeteringen doorgevoerd.

Havenbeveiliging

In september heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een audit uitgevoerd bij Groningen Seaports ten behoeve van de havenbeveiliging. In het kader van zowel de veerverbinding naar Noorwegen, als de realisatie van de LNG-terminal zijn door de toezichthouders van het Nautisch Service Centrum extra audits uitgevoerd namens de Port Security Officer. Beide terminals voldoen aan de zware eisen die bij deze vervoersstromen horen. De in de coronaperiode opgelopen achterstand in het uitvoeren van audits bij bedrijven namens de Port Security Officer is weggewerkt.

Overleg met nautische stakeholders

Voor de publieke taken vindt op regelmatige basis overleg plaats met verschillende gremia, te weten:

  • Havenoverleg met onder andere agentschappen, sleepbootmaatschappijen, loodsen, bootlieden en andere autoriteiten, over lopende operationele zaken.

  • Operationeel kwartaaloverleg met Rijkswaterstaat en de regio Noord van het Nederlands Loodswezen over de operationele zaken op de Eems en in de havens.

  • Protide overleg met alle havenautoriteiten die het Protide-programma (PRObabilistic TIdal window DEtermination) gebruiken, om dit voortdurend te actualiseren.

  • Autoriteitenoverleg met rijksoverheden in het kader van het ‘geografisch ondermijningsbeeld van de zeehavens’.

  • Het overleg tussen Rijkswaterstaat en de Duitse tegenhanger Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) vindt jaarlijks plaats.

Simulaties

In januari 2022 heeft ten behoeve van de veerdienst tussen Eemshaven en het Noorse Kristiansand een tweede simulatie plaatsgevonden. De veerboot die aanvankelijk zou gaan varen werd vervangen door een andere veerboot, de MS Romantika.

Voor de realisatie van de LNG-terminal hebben in 2022 drie simulaties plaatsgevonden. Voor de twee drijvende units (de FSRU’s) zijn studies uitgevoerd om ervoor te zorgen dat ze onder alle weersomstandigheden goed vast blijven liggen.

Aanvullende studie en training

De grootte van de LNG-tankers vraagt extra aandacht op het gebied van nautisch beheer. In 2022 is een studie gedaan naar het oprekken van de breedte en de diepgang van de toelaatbare LNG-tankers. Daarnaast hebben de verkeersbegeleiders extra awareness training gehad.

Beveiligingsplan

Op een internationale veerdienst, zoals tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, zijn strenge veiligheidsmaatregelen van toepassing. Samen met Holland Norway Lines hebben we een beveiligingsplan opgesteld met de benodigde maatregelen om aan de International Ship & Port Security (ISPS) wetgeving te kunnen voldoen en de certificering geregeld.