Volgende

Kerncijfers

Terreinuitgifte

Ondererfpacht

15,8 hectare

2021: 14,9

Verkoop

21,6 hectare

2021: 21,6

Opbrengst

€ 57.643.000

2021: € 54.148.000

Resultaat voor belastingen

€ 20.370.000

2021: € 7.562.000

Goederenoverslag

13,0 miljoen ton

-2,1% t.o.v. 2021

Medewerkers

105 (99,5 fte)

2021: 90 (87,2 fte)

Diversiteit

Vrouwen

34%

2021: 28%

Vrouwen in seniorfuncties

24%

2021: 22%

Werkgelegenheid

Direct

6.625 personen (2021)

2020: 6.893

Indirect

6.867 personen (2021)

2020: 6.395

Investeringen

€ 9.737.000

2021: € 8.881.000

CO2 uitstoot beheergebied

12,13 Mton (2021)

2020: 9,48