Vorige Volgende

EcoPorts-certificering

Groningen Seaports levert continu milieu- en duurzaamheidsprestaties in haar havens en havengerelateerde bedrijventerreinen en kan dit aantonen met het EcoPorts-certificaat. EcoPorts is een wereldwijd keurmerk dat telkens voor een periode van twee jaar wordt toegekend aan duurzame havens die voortgang boeken in hun milieuprestaties. Volgens Lloyds Register (de controlerende organisatie namens ESPO) doet Groningen Seaports veel om duurzaamheid en milieumaatregelen in haar gebied te ontwikkelen en te waarborgen. Voorbeelden hiervan zijn de realisatie van een industriewaterleiding, een stoomleiding, een waterstofinfrastructuur, zonneparken en windturbines, maar ook het beheren van de nog braakliggende terreinen als tijdelijke natuur, natuurmonitoring en het doen van onderzoek naar hergebruik van composieten.

In 2022 hebben we gewerkt aan de EcoPorts-certificering 2023-2025. Deze achtste certificering is eind 2022 toegekend en uitgereikt op 12 januari 2023. Groningen Seaports is de eerste havenbeheerder die dit certificaat zo vaak heeft mogen ontvangen.

Sustainable Development Goals

Nieuw in het EcoPorts rapport is de koppeling met de Sustainable Development Goals (SDG’s). De zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties vormen het internationale referentiepunt voor duurzame ontwikkeling voor alle landen van de wereld. Groningen Seaports draagt met haar activiteiten én bedrijfsvoering bij aan twaalf van deze zeventien SDG’s.

In 2022 hebben we op diverse manieren bijgedragen aan de Sustainable Development Goals. De beschikbaarheid van LNG met de nieuwe LNG-terminal levert een belangrijke bijdrage aan SDG 7 (Betaalbare en duurzame energie). Het nieuwe Chemport Innovation Center draagt bij aan SDG 9 (Industrie, innovatie en infrastructuur). Het nieuwe Haven Afval Plan beoogt circulair gebruik van grondstoffen is daarmee een bijdrage aan SDG 12 (Verantwoorde consumptie en productie). En de projecten die we vorig jaar in het kader van het sedimentmanagementprogramma hebben gerealiseerd leveren een bijdrage aan SDG 14 (leven in het water).

Andere SDG’s waar we in 2022 aan hebben bijgedragen zijn SDG 4 (Kwaliteitsonderwijs), SDG 5 (Gendergelijkheid), SDG 6 (Schoon water en sanitair), SDG 8 (Eerlijk werk en economische groei), SDG 11 (Duurzame steden en gemeenschappen), SDG 13 (Klimaatactie), SDG 15 (Leven op het land) en SDG 17 (Partnerschappen voor de goals).