Vorige Volgende

Economische ontwikkeling en werkgelegenheid

Door vooraf te investeren in haven- en infrastructurele voorzieningen, willen wij bedrijven optimaal faciliteren om duurzaam te ondernemen. Ook ambieert Groningen Seaports een leidende positie in het scheppen van duurzame faciliteiten om de havens en gevestigde bedrijven te laten groeien. Actieve personeelswerving moet ertoe bijdragen dat het beschikbare regionale personeelsaanbod aan blijft sluiten bij de toenemende vraag. Samen met overheden, economische en maatschappelijke partners creëren wij randvoorwaarden en zorgen wij voor groeiruimte.

Kerncijfers

Aantal klanten

Totaal

202

2021: 192

Delfzijl

100

2021: 98

Eemshaven

88 (incl. start-ups Nijlicht)

2021: 81

Fivelpoort

13

2021: 12

Railport

1

2021: 1

Toegevoegde waarde

Direct

€ 1,84 miljard (2021)

2020: € 1,48 miljard

Indirect

€ 1,12 miljard (2021)

2020: € 0,90 miljard

Terreinuitgifte

Ondererfpacht

15,8 hectare

2021: 14,9

Verkoop

21,6 hectare

2021: 21,6

Utiliteiten (kabels en leidingen)

In eigendom, beheer en onderhoud

376 km

Werkgelegenheid

Direct

6.625 personen (2021)

2020: 6.893

Indirect

6.867 personen (2021)

2020: 6.395