Vorige Volgende

Diversiteit

Groningen Seaports hecht waarde aan diversiteit in het personeelsbestand en houdt hier bij het invullen van vacatures in alle lagen van de organisatie rekening mee.

We streven naar evenwicht in de verhouding tussen mannen en vrouwen. Eind 2022 bestond de personeelssamenstelling voor 34% uit vrouwen en voor 66% uit mannen. Op 24% van de seniorfuncties werkt een vrouw. Groningen Seaports hanteert voor haar leveranciers de verplichting om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of een arbeidsbeperking in te zetten.

Groningen Seaports registreert geen persoonsgegevens omtrent etniciteit, seksuele geaardheid, religie, et cetera.

Ook de Raad van Commissarissen hecht waarde aan diversiteit en een evenwichtige verdeling tussen het aantal mannen en vrouwen. Van de vijf posities in de Raad van Commissarissen worden er momenteel twee bekleed door een vrouw (40%).

Molen Goliath in de Eemshaven