Vorige Volgende

Groningen Seaports in verbinding

De Groninger zeehavens zijn volop in beweging en betrokken bij veel maatschappelijke ontwikkelingen. Om onze maatschappelijke rol goed te vervullen is een goede dialoog met onze stakeholders van cruciaal belang. Groningen Seaports legt daarom op verschillende manieren contact met diverse stakeholders, waaronder onze aandeelhouder, overheden, klanten, ngo’s en inwoners en omwonenden van ons beheersgebied. Dit doen we voor een goede informatievoorziening naar en dialoog met onze stakeholders, maar ook om verwachtingen, ideeën en belangen van onze omgeving in beeld te brengen.

Overheden

Overheden hebben op verschillende niveaus invloed op wat in de havens gebeurt. Op regionaal en lokaal niveau heeft Groningen Seaports daarom structureel overleg met provincies en gemeenten. Ook heeft Groningen Seaports in 2022 een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd voor de raden, staten en colleges van de gemeenten Het Hogeland en Eemsdelta en de provincie Groningen om hen bij te praten over alle ontwikkelingen in het beheersgebied. Een rondleiding door beide havengebieden maakte deel uit van deze bijeenkomst. Deze drie overheden vormen samen de gemeenschappelijke regeling Havenschap Groningen Seaports, zijnde de enig aandeelhouder van Groningen Seaports.

Ook voor bewindspersonen, Kamerleden en Rijksambtenaren werden in 2022 verschillende werkbezoeken georganiseerd.

Omgevingscommunicatie

Als onderdeel van de omgevingscommunicatie houdt Groningen Seaports haar (direct) omwonenden actief op de hoogte van de voortgang van de ontwikkelingen in de havens en van speciale projecten op de bedrijventerreinen. We onderhouden actief contact met inwoners van Oudeschip, Borgsweer, Roodeschool en Borkum. Voor de bewoners van Delfzijl en omgeving zijn vorig jaar twee bijeenkomsten over de ontwikkelingen in het beheersgebied georganiseerd. Voor de omgeving Eemshaven is één informatiebijeenkomst georganiseerd. Naast deze informatiebijeenkomsten zijn de omwonenden in 2022 op de hoogte gehouden van ontwikkelingen via de nieuwsbrief. Deze verschijnt drie keer per jaar in de huis-aan-huisbladen de Ommelander Courant, Eemsbode en Borkumer Zeitung. Daarnaast publiceert Groningen Seaports de nieuwsbrieven op de eigen website. Hierop staan tevens alle nieuwsberichten, zodat omwonenden ook zelf actief op zoek kunnen gaan naar nieuws vanuit de Groninger zeehavens.

Fietsroute chemiecluster

In de zomer van 2022 hebben we een fietsroute langs chemiecluster Delfzijl gelanceerd. De route gaat langs een twintigtal bedrijven die zich in het chemiecluster in Delfzijl bevinden. Bij elk bedrijf kunnen geïnteresseerden een QR-code scannen voor meer informatie over het betreffende bedrijf en wat er in de fabriek gebeurt.

Regionale sponsoring

We zijn een maatschappelijk betrokken organisatie en willen in de volle breedte een constructieve bijdrage leveren aan de regio Delfzijl/Eemshaven. Enerzijds aan het haven- en industriegebied, maar zeker ook aan de leefbare dorpen en haar bewoners. We dragen daarom actief bij aan organisaties en evenementen op het gebied van cultuur, sport en recreatie met sponsoring die onder het gebied vallen in een straal van circa tien kilometer vanaf onze kantoren in Delfzijl en de Eemshaven. Aan organisaties en evenementen die we sponsoren, vragen we één tegenprestatie: namelijk het meehelpen tijdens de jaarlijkse World Cleanup Day. Tijdens de editie van 2022 deden meer dan 150 vrijwilligers mee vanuit 32 verenigingen en stichtingen. In totaal hebben zij enkele honderden vuilniszakken vol afval ingezameld.

Als tegenprestatie voor sponsoring vragen we organisaties om mee te helpen tijdens de jaarlijkse World Cleanup Day