Waar we nu staan

Groningen Seaports heeft zich in de afgelopen decennia ontwikkeld van een havenbedrijf tot een economische zone met havenfaciliteiten. We zijn een groeiende organisatie met een groene visie op energie, biobased chemie en circulaire economie. Een derde van alle in Nederland gebruikte elektriciteit komt uit de Eemshaven. 15% van alle in Nederland geproduceerde chemische producten komt uit onze regio.

Het jaar 2023 kenmerkte zich, net als 2022, door een aantal ontwikkelingen die ook van invloed is op Groningen Seaports, de bedrijven in de havens en de havenfaciliteiten.

Geopolitieke ontwikkelingen

Op economisch vlak voelt de hele wereld, in meer of mindere mate, nog steeds de effecten van de oorlog in Oekraïne. We hebben te maken met hogere (energie)prijzen en schaarste in bepaalde grondstoffen.

Klimaatverandering

De wereldwijde uitstoot van broeikasgassen neemt nog altijd toe. De opwarming van de aarde remt eenvoudigweg niet snel genoeg af. De overheid neemt maatregelen om Nederland te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. In april heeft het kabinet extra maatregelen aangekondigd om de klimaatdoelen in 2030 te behalen. Van alle sectoren wordt een extra bijdrage gevraagd om de uitstoot nog meer te verminderen en zo de doelstelling van 55%-60% minder CO2-uitstoot in 2030 te halen.

Energietransitie

Om de beoogde reductie van CO2-uitstoot te behalen, hebben we een ander energiesysteem nodig. Nederland bevindt zich in de transitie van een fossiel energiesysteem naar een energiesysteem op basis van hernieuwbare energie zoals zon- en windenergie. Dit kost tijd en brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, zoals omgaan met piekbelasting van het net en behoefte aan energieopslag.