Interview met de voorzitter van de OR

‘Ik besloot om mezelf in het diepe te gooien’

Voor de Ondernemingsraad (OR) van Groningen Seaports stond 2023 in het teken van vernieuwing. In november ging de OR van start in een andere samenstelling: drie nieuwe leden op een totaal van vijf. Kersverse voorzitter van de OR is Laura Leeuwen (26). ‘We mogen wel wat zichtbaarder zijn.’

Al tijdens haar studie trok Groningen Seaports haar aandacht. Leeuwen schreef er haar scriptie over datacenters. Tweeënhalf jaar geleden ging ze bij Groningen Seaports aan de slag als marketeer. In 2023 vertrok een aantal collega’s uit de OR. Een directe collega van Leeuwen zat in de verkiezingscommissie en zag mogelijkheden. Leeuwen: ‘Of het lidmaatschap van de OR misschien iets voor mij was, ook vanuit de afdeling gezien. Daarop ben ik met anderen gaan praten en al vrij snel ontdekte ik dat het me wel aansprak: opkomen voor het belang van de organisatie en de medewerkers. Bovendien paste het goed binnen het leiderschapstraject dat ik sinds september volg. Eén van mijn ontwikkeldoelen in dat traject is om daadkrachtiger te worden en meer op de voorgrond te treden. En hoe kan dat beter dan in de rol van voorzitter van de Ondernemingsraad? Dus besloot ik om mezelf in het diepe te gooien en me aan te melden, meteen als voorzitter. Iedereen vond het heel dapper en ik kreeg louter positieve reacties.’

Laura Leeuwen

Vernieuwing als kans

Tijdens een personeelsbijeenkomst in december heeft de OR zich in de nieuwe samenstelling voorgesteld aan alle medewerkers. En hoewel de leden nog bezig zijn om hun draai met elkaar te vinden, ziet Leeuwen deze vernieuwing als een kans om zaken anders aan te gaan pakken. ‘We mogen wel wat zichtbaarder zijn. We zijn aan het onderzoeken hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen.’ In die zoektocht klopt Leeuwen graag aan bij ervaren OR-lid Gert-Jan Flikkema. ‘Hij helpt mij waar hij kan, ook bij het vinden van mijn draai in mijn rol als voorzitter. Verder gaan we met de OR een tweedaagse opleiding volgen. Om elkaar beter te leren kennen, maar ook om de Wet op de ondernemingsraden (WOR) door te nemen en actuele situaties te bespreken met een ervaren trainer.’

Directe communicatielijnen

Vanuit de raad van bestuur is Harold Sanders (CFO) het aanspreekpunt voor de OR. Elke zes weken spreken Sanders, HR-manager Oldenburger en Leeuwen over een aantal onderwerpen. Die onderwerpen bepalen ze in overleg. In de dagelijkse praktijk hebben Sanders en Leeuwen een directe communicatielijn met elkaar. ‘De sfeer is vrij informeel. Transparantie vinden we belangrijk en we zoeken elkaar op en informeren elkaar wanneer het nodig is.’ Daarnaast maakte Leeuwen onlangs kennis met de voorzitter van de raad van commissarissen, Frans Keurentjes, en met nieuw RvC-lid Ulco Vermeulen. ‘Vanuit de OR spreken we tenminste twee keer per jaar met de RvC. Ik vond het tijdens de kennismaking mooi om te zien hoeveel interesse er vanuit de RvC is voor Groningen Seaports en onze rol als OR.’

2023: een bewogen jaar

Voor de OR was 2023 met de grote wisseling in samenstelling een bewogen jaar. Maar ook inhoudelijk kreeg de OR met een uitdaging te maken: de aanloop tot de instemmingsaanvraag voor het nieuwe functiehuis van Groningen Seaports met de bijbehorende functiewaardering. ‘Voor een grotendeels nieuwe OR is dit best een uitdagend onderwerp’, vervolgt Leeuwen. ‘Zeker omdat de vernieuwing van het functiehuis van Groningen Seaports veel impact heeft op de organisatie en haar medewerkers.’ De daadwerkelijke instemmingsaanvraag volgt in 2024 en het streven is om het nieuwe functiehuis in 2024 te implementeren. Als andere belangrijke ontwikkelingen in 2023 noemt Leeuwen de instemming van de OR met de herfinanciering voor Groningen Seaports: ‘Het is goed dat hiermee de ontwikkeling van onze beheersgebieden verder kan worden gefinancierd’, en het project NorthStar waarmee er meer aandacht komt voor de ICT binnen de organisatie.

Met beide voeten op de grond

Het is duidelijk dat Leeuwen als voorzitter van de OR met beide voeten op de grond staat: ze heeft de prioriteiten voor de organisatie in het vizier. Net zoals ze goed voor ogen heeft wat ze op termijn met de OR zou willen bereiken: ‘Voor mijn collega’s hoop ik het luisterende oor en de kritische voet tussen de deur richting de directie te zijn. En met mijn frisse blik en onafhankelijke rol wil ik een positieve bijdrage leveren aan de continuïteit van de organisatie én aan de communicatie met álle collega’s.’