We nemen onze omgeving mee in wat we doen

Groningen Seaports is zich bewust van de omgeving waarin het opereert. In onze bedrijfsvoering houden we rekening met de verschillende belanghebbenden in het gebied. Denk hierbij aan de bedrijven in ons beheersgebied en aan de inwoners van de omliggende dorpen. We vinden het belangrijk om hen op de hoogte te houden en mee te nemen in de ontwikkelingen. Alleen als zij de plannen omarmen, kunnen we met zijn allen succesvol zijn en vooruitgang boeken.

Open dag Eemshaven

50-jarig jubileum Eemshaven

Op 7 juni 2023 was het precies 50 jaar geleden dat de Eemshaven feestelijk werd geopend door toenmalig koningin Juliana. De week van 5 tot en met 11 juni van het afgelopen jaar stond dan ook in het teken van dit jubileum, waarin we verschillende activiteiten hebben georganiseerd voor onze collega’s en de omgeving.

Woensdagochtend 7 juni begonnen we de dag met een ontbijt voor alle medewerkers van Groningen Seaports. Later op de dag vond op het terrein van AG EMS een viering plaats met 150 genodigden. Op deze dag kwamen onder andere de geschiedenis en toekomst van de Eemshaven aan bod. Op donderdag 8 juni organiseerde Groningen Seaports een ontbijt voor de inwoners van Oudeschip, Koningsoord, Nooitgedacht, Polen, Valom en Nieuwstad. Dit ontbijt vond plaats in het Dorpshuis Diggelschip in Oudeschip. Op zaterdag 10 juni organiseerden we een grote open dag in de Eemshaven, waar ruim vijfduizend bezoekers op af kwamen. Met busritten en vaartochten konden de bezoekers door de hele haven bedrijven bezoeken en er waren diverse activiteiten.

Ook in de media was veel aandacht voor het 50-jarig jubileum van de Eemshaven. RTV Noord besteedde dagelijks aandacht aan het jubileum en in samenwerking met Dagblad van het Noorden brachten we een speciale bijlage uit.

Samenwerking met bewoners

Als onderdeel van de omgevingscommunicatie houdt Groningen Seaports haar (direct) omwonenden actief op de hoogte van de voortgang van de ontwikkelingen in de havens en van speciale projecten op de bedrijventerreinen. We onderhouden actief contact met inwoners van Oudeschip, Borgsweer, Roodeschool en Borkum. Voor de omgeving Delfzijl hebben we in het afgelopen jaar meerdere gesprekken gevoerd met de stichting Zuidelijke Dorpen Delfzijl. Deze stichting vertegenwoordigt de belangen van de dorpen ten zuiden van het industrieterrein in Delfzijl, namelijk Farmsum, Meedhuizen, Wagenborgen, Termunten, Borgsweer, Termunterzijl en Woldendorp. Voor de omgeving Eemshaven is afgelopen jaar één informatiebijeenkomst georganiseerd en zijn er diverse activiteiten georganiseerd rondom het 50-jarig jubileum van de Eemshaven. Daarnaast hebben we de omwonenden in 2023 op de hoogte gehouden van ontwikkelingen via de nieuwsbrief. Deze verschijnt drie keer per jaar in de huis-aan-huisbladen de Ommelander Courant, Eemsbode en Borkumer Zeitung. Verder publiceert Groningen Seaports de nieuwsbrieven op de eigen website. Hierop staan tevens alle nieuwsberichten, zodat omwonenden ook zelf actief op zoek kunnen gaan naar nieuws vanuit de Groninger zeehavens.

Overleg met overheden

Overheden hebben op verschillende niveaus invloed op wat in de havens gebeurt. Op regionaal en lokaal niveau heeft Groningen Seaports daarom regulier overleg met de provincie Groningen en de gemeenten Het Hogeland en Eemsdelta. Deze drie overheden vormen samen de gemeenschappelijke regeling Havenschap Groningen Seaports, zijnde de enig aandeelhouder van Groningen Seaports.

In 2023 hebben we voor bewindspersonen, Kamerleden en rijksambtenaren verschillende werkbezoeken georganiseerd om hen mee te nemen in de ontwikkelingen in de havens en aangrenzende industrieterreinen.

Regionale sponsoring

We zijn een maatschappelijk betrokken organisatie en willen in de volle breedte een constructieve bijdrage leveren aan de regio Delfzijl/Eemshaven. Enerzijds aan het haven- en industriegebied, maar zeker ook aan de leefbare dorpen en haar bewoners. We dragen daarom actief bij aan organisaties en evenementen op het gebied van cultuur, sport en recreatie met sponsoring die onder het gebied vallen in een straal van circa tien kilometer vanaf onze kantoren in Delfzijl en de Eemshaven. Aan organisaties en evenementen die we sponsoren, vragen we één tegenprestatie: meehelpen tijdens de jaarlijkse World Cleanup Day. Tijdens de editie van 2023 deden meer dan 150 vrijwilligers mee vanuit 39 verenigingen en stichtingen. In totaal hebben zij enkele honderden vuilniszakken vol afval ingezameld.

World Cleanup Day

Enkele samenwerkingen in 2023:

  • Groningen Seaports is hoofdsponsor van het theater in Delfzijl ‘De Molenberg’ (new window). De grote zaal van het theater, voorheen de Commandeur genaamd, heet nu de Groningen Seaports zaal.

  • Via Missie H2 is Groningen Seaports partner van TeamNL (new window).

  • We steunen FC Groningen via het NEBP (new window) (New Energy Business Platform). Het NEBP is een samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties die, op welke manier ook, betrokken zijn bij de energietransitie. Een breed en krachtig platform om slimme verbindingen te leggen, kennis te delen en samen de Noord-Nederlandse innovatiekracht nog nadrukkelijker op de kaart te zetten.

  • We steunen de professionele basketbalclub Donar (new window).

  • Ook hebben we vorig jaar eenmalig het EK wielrennen gesponsord samen met Missie H2 en enkele Missie H2 partners.