Onze bijdrage aan de leefbaarheid

De Groninger zeehavens zijn volop in beweging en betrokken bij veel maatschappelijke ontwikkelingen. Om onze maatschappelijke rol goed te vervullen, is een goede dialoog met onze stakeholders van cruciaal belang. Groningen Seaports legt daarom op verschillende manieren contact met diverse stakeholders, waaronder onze aandeelhouder, overheden, klanten, ngo’s en omwonenden van ons beheersgebied. Dit doen we voor een goede informatievoorziening richting en in dialoog met onze stakeholders, maar ook om verwachtingen, ideeën en belangen van onze omgeving in beeld te brengen.