Bedrijfsopbrengsten

In het navolgende overzicht worden de verschillen tussen de gerealiseerde opbrengsten over het boekjaar 2023 vergeleken met de gerealiseerde opbrengsten over het boekjaar 2022.