14. Resultaat deelnemingen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2023

2022

Groningen Railport

287

302

Fivelpoort Beheer

-967

-668

Sunport Delfzijl

380

306

Zonnepark Valgenweg

-106

-21

Helios Eemshaven

256

415

Windpark Mondriaan

170

2.265

Windpark Mauve

453

1.860

Totaal Resultaat deelnemingen

473

4.460