12. Afschrijvingen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2023

2022

Infrastructuur

8.941

9.246

Bedrijfsgebouwen

187

189

Overige materiele vaste activa

852

856

Totaal Afschrijvingen

9.980

10.291