Logistiek en bereikbaarheid

Eén van de sterke kanten van Groningen Seaports is de goede toegankelijkheid, zowel over water, als over de weg, per spoor en door de lucht. Onze havens liggen strategisch gezien zeer gunstig voor met name Noord- en West-Europa. Groningen Seaports zorgt voor de aanleg van infrastructuur en faciliteiten om logistieke bedrijven in de haven te faciliteren. Bij een florerende haven zijn de logistieke dienstverleners van vervoerders, verladers tot opslag van groot belang.

Over het water

Veerdienst Borkum

De veerdienst van/naar Borkum heeft in 2023 384.000 passagiers vervoerd. Dit is een lichte stijging van 2,35% ten opzichte van het voorgaande jaar. De bezettingsgraad van de schepen is toegenomen: met 50 afvaarten minder zijn meer passagiers vervoerd.

Veerdienst Noorwegen

In april 2023 is de ferry van Holland Norway Lines (NHL) verhuisd naar Cuxhaven en later naar Emden. In september heeft HNL faillissement aangevraagd. Voor de locatie Eemshaven kijkt de curator naar mogelijke geïnteresseerden in een doorstart of een nieuw initiatief. Dit betekent voor Groningen Seaports een onzekerheid over de mogelijke ontvangst van ferries, waar in de meerjarendocumenten tot 2029 rekening mee was gehouden.

Over de weg

Door aanhoudende inspanningen van onder andere Groningen Seaports is een betere bereikbaarheid van de havens, waaronder via de N33, op de politieke agenda gebleven. In april 2023 heeft het kabinet als reactie op de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen € 145 miljoen toegewezen voor de verdubbeling van de N33 Midden, van Zuidbroek naar Appingedam. Er wordt gestreefd naar een zo snel mogelijke herstart van dit project. Daarnaast heeft het Rijk € 250 miljoen bestemd voor de verbreding van de N33 tussen Appingedam en de Eemshaven, inclusief een oeververbinding. Dit project is gericht op verbetering van de bereikbaarheid, doorstroming en verkeersveiligheid op dit deel van de N33, evenals bevordering van de toegankelijkheid van de haven en het goederenvervoer.

Door de lucht

Heli- en droneport Eemshaven

In 2023 waren er in totaal 42 (heli)vluchten vanaf heli- en droneport Eemshaven, 7 minder dan in 2022. Vanuit het Offshore Wind Innovation Center (OWIC) project, een driejarig project dat per 1 december 2023 is afgerond, zijn diverse dronevluchten en ‘windbladen behandeltechnieken met drones’ uitgevoerd.

Per spoor

Ook in 2023 was sprake van een toename in het spoorvervoer. In Delfzijl kwam staal per wagon in de haven en in de Eemshaven maakte Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie (DVVO) gebruik van het spoor voor aan- en afvoer van materieel naar de Permanent Militair Object (PMO) locatie.

De ingangsdatum van de uitrol ERTMS is nog onbekend. ERTMS staat voor European Rail Traffic Management System en is de standaard voor treinbeveiliging in Europa. Ook is het spoor naar Duitsland nog niet hersteld. Het project Wunderline zal vooral kansen moeten bieden voor het spoorgoederenvervoer van en naar de havens.