Hotspot voor biobased chemie en circulaire industrie

In Delfzijl is de circulaire economie volop in ontwikkeling. Hiermee geven we een impuls aan nieuwe economie in Noord-Nederland. Belangrijk onderdeel van de circulaire economie en de vergroening van de chemie is de circulaire en de op biogrondstoffen gebaseerde economie, ook wel ‘biobased economy’. De biobased economy is een economie die gewassen en reststromen uit de landbouw en voedingsmiddelenindustrie inzet voor niet-voedseltoepassingen, bijvoorbeeld de chemiesector. Daarmee zijn de circulaire economie en de biobased chemie nauw met elkaar verbonden. Deze verbintenis dragen wij uit onder de vlag van Chemport Europe, waarin beide thema’s samenkomen. Deze propositie heeft in 2023 geleid tot de vestiging van het bedrijf SFP.

SFP

Het bedrijf SFP (Sustainable Fuel Production) gaat in Delfzijl aan de Oosterhorn-Zuid een installatie bouwen voor de productie van groen gas. De input voor deze installatie gaat volledig bestaan uit plantaardige reststromen uit de agrarische sector en voedselverwerkende industrie. Met deze input produceert de installatie biogas en waardeert dat vervolgens op tot groen gas. Dit groen gas wordt vervolgens in het aardgasnet ingevoed, en wordt geleverd aan Rederij Doeksen (veerboten Terschelling en Ameland). De bouw start in het eerste kwartaal van 2024. De fabriek gaat op basis van 500.000 ton plantaardige reststromen en dierlijke bijproducten, jaarlijks 20 miljoen m3 groen gas en 20.000 ton bio-CO2 produceren.

Avantium

Avantium Renewable Polymers heeft in 2023 verder gebouwd aan ‘s werelds eerste commerciële FDCA-fabriek op het nieuwe bedrijventerrein Heveskes. FDCA (2,5-furaandicarbonzuur) is de bouwsteen voor het 100% plantaardige recyclebare polymeer PEF (polyethyleenfuranoaat). De FDCA-fabriek is naar verwachting in de loop van 2024 klaar en zal dan jaarlijks 5 kiloton FDCA gaan produceren.

Avantium in aanbouw

Bouw installatie EEW Delfzijl

Afvalrecycler EEW Energy from Waste heeft in 2023 verder gebouwd aan een nieuwe installatie op haar terrein in Delfzijl, dat zij hiervoor in 2022 met 2,5 hectare hebben uitgebreid. Met deze nieuwe installatie - de vierde van EEW in Delfzijl - bespaart EEW 3,5 miljoen kubieke meter aardgas en produceert het extra processtoom voor het industriegebied Oosterhorn in Delfzijl.

De ingebruikname van de installatie, die een vermogen heeft van 18 megawatt, staat gepland voor 2024. Jaarlijks moet deze maximaal 185 kiloton aan zuiveringsslib van rioolwaterzuiveringsinstallaties verwerken. Verder heeft EEW plannen voor de afvang van CO2 uit haar rookgassen en de bouw van een scheidingsinstallatie voor het terugwinnen van grondstoffen uit afvalstromen voor hergebruik. Hiervoor heeft EEW haar terrein in 2023 uitgebreid met 3,75 hectare.

Circulair gebruik van slib

Estuaria zoals de riviermonding van de Eems treffen we alleen aan langs vlakke kusten met sterke getijden en zijn een waardevolle leefomgeving voor talrijke dier- en plantensoorten. Het ecosysteem van het Eems-estuarium verkeert echter in slechte staat. Samen met natuur- en milieuorganisaties, overheden en het bedrijfsleven werken we aan het programma Eems-Dollard 2050 om de hoeveelheid slib in het Eems-estuarium te verminderen en daarmee de ecologische toestand van het systeem te verbeteren.

Brede groene dijk afgerond

Voor de pilot Kleirijperij zijn in 2023 de onderzoeksresultaten bekend geworden. De resultaten laten zien dat het mogelijk is om zout slib uit de Eems-Dollard te laten rijpen tot geschikte dijkenklei. 

Vereniging Circulair Groningen opgericht in de Eemshaven

Op 6 april 2023 is de Vereniging Circulair Groningen opgericht in de Eemshaven. Deze vereniging, die bij oprichting reeds bestond uit zo’n dertig bedrijven, zet zich actief in om de Groningse circulaire economie te versnellen en te realiseren. Circulair Groningen is een actieve en open vereniging waarin bedrijfsleven, onderwijs, maatschappelijke organisaties en overheid hands-on aan de slag gaan met concrete circulaire acties: samenwerken, inspireren en ‘gewoon’ doen. Namens Groningen Seaports heeft een medewerker zitting in het bestuur.

Bestuur van de Vereniging Circulair Groningen