Groene energiehub

Kerncijfers

2021

2022

2023

Opgesteld vermogen duurzame energie in de havens (MW)

2.505

2.523

Walstroomgebruik (MWh)

1.450

1.320

CO2-uitstoot beheersgebied (Mton)

12,13

10,2

De Eemshaven is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een energieknooppunt van nationaal en internationaal belang met elektriciteitscentrales, wind- en zonneparken, én met verbindingen naar alle windstreken. Zo komen hier de hoogspanningskabels uit Denemarken en Noorwegen en van windparken op de Noordzee aan land. Lees hierna welke resultaten in 2023 zijn bereikt op het gebied van (groene) energie.

Duurzame energie in beheersgebied GSP

Aantal MW 2022

Aantal MW 2023

Onshore

Windparken

376

376

Zonneparken

79

96

Bio energiecentrale

50

50

Offshore

Windparken

600

600

COBRA (DK) en NorNed (N)

1.400

1.400

Totaal

2.505

2.522

Nieuwe 380 kV-verbinding van de Eemshaven naar Vierverlaten

De nieuwe 380 kV-verbinding van de Eemshaven naar het nieuwe hoogspanningsstation Vierverlaten bij Hoogkerk is op 7 juli in gebruik genomen. De bouw van de 40 kilometer lange elektriciteitsverbinding van 380.000 Volt (380kV) door TenneT heeft iets meer dan drie jaar geduurd. De nieuwe hoogspanningsverbinding is van groot belang voor elektriciteitstransport vanaf de Eemshaven.

Zonne-energie – Zonnepark Valgenweg

Op 19 oktober is het nieuwe Zonnepark Valgenweg in Delfzijl geopend. De bouw van het zonnepark van zo’n zestien hectare groot duurde vijf maanden. In totaal zijn er 31.176 zonnepanelen (17,5 MWp) geplaatst, die jaarlijks zo’n 17 gigawattuur elektriciteit leveren en bijdragen aan een CO2-besparing van minimaal 8.750 ton.

In het noorden van het zonnepark is een grondwal aangelegd, die dient als privacyscherm voor bewoners. Op het zonnepark worden stroken bloembedden voor wilde bijen en andere insecten aangelegd. Bij het ontwerp van het zonnepark is er rekening mee gehouden dat schapen op het park kunnen grazen.

Aandeelhouders van Zonnepark Valgenweg zijn WIRCON GmbH, Bronnen VanOns ZP Valgenweg Farmsum B.V. (een coöperatieve ontwikkelaar met zeggenschap van lokale bewoners) en Groningen Seaports NV.

LNG – EemsEnergyTerminal winnaar Langman Prijs

Begin 2023 mocht EemsEnergyTerminal in de Eemshaven de Langman Prijs 2022 in ontvangst nemen. Rijkswaterstaat, de provincie Groningen, gemeente het Hogeland, Gasunie, EZK, de omgevingsdienst Groningen, Groningen Seaports, RWE, Enexis, Koninklijke Wagenborg, het Loodswezen en de Waterschappen waren essentiële partners in de publiek-private samenwerking die ‘binnen een tijdsbestek van zes maanden heeft bewezen dat de energietransitie zich voor een belangrijk deel in Noord-Nederland afspeelt’, aldus juryvoorzitter Jouke de Vries (voorzitter college van bestuur Rijksuniversiteit Groningen) tijdens de uitreiking.

De Langman Prijs wordt toegekend aan een persoon of instantie die grenzeloos denkt, handelt, bestuurt, onderneemt en daarmee impulsen geeft aan de Noordelijke opinievorming en/of economische ontwikkeling en is een initiatief van Stichting Noord-Nederland.

Offshore wind – installatie Hollandse Kust Noord afgerond

Op 19 oktober is de 69ste en daarmee laatste windturbine geïnstalleerd van Hollandse Kust Noord. Met de plaatsing van deze laatste turbine binnen een jaar is dit windpark in recordtijd geïnstalleerd en ligt aannemer CrossWinds op koers om van Hollandse Kust Noord een van de snelst geïnstalleerde windparken in zijn soort te maken.

Met de installatie van deze laatste windturbine is een einde gekomen aan de activiteiten in de Eemshaven voor dit project. Het bovenwaterdeel van dit windpark werd vanaf Buss Terminal Eemshaven geïnstalleerd en daarmee is de totstandkoming van het 19e windpark via de Eemshaven een feit. Het windpark met een vermogen van 759 MW kan ongeveer 1 miljoen huishoudens van stroom voorzien.

Na dit project is HKN (Hollandse Kust Noord) uitgevoerd. Dit is een project van Shell/Eneco en betreft turbines. Verder is een start gemaakt met Godewind 3/Borkum Riffgrund 3 (ook wel bekend als project Jan de Nul). Dit project van Orsted betreft fundaties. Verder loopt het project GW3/BR3 door in 2024.

Waterstof - Missie H2 introduceert nationale waterstofkaart

Tijdens de Internationale Dutch Water Week in juni heeft Missie H2 de interactieve nationale waterstofkaart geïntroduceerd. De waterstofkaart, die Missie H2 samen met TKI Nieuw Gas heeft ontwikkeld, bevat de meest uitgebreide en actuele kaart met de vele initiatieven die er al zijn in Nederland. Bovendien biedt de interactieve kaart de mogelijkheid door de tijd te reizen om de ontwikkeling van Nederland als hét Waterstofland 2030 te zien.

Een andere primeur was het feit dat dit evenement volledig heeft gedraaid op groene waterstof. De dieselaggregaten waren ingewisseld voor waterstofaggregaten die draaiden op groene waterstof. Een belangrijke stap om te laten zien dat dit werkt en een voorbeeld van hoe evenementen in de toekomst duurzamer georganiseerd kunnen worden.

Energieopslag – GIGA Storage

Na afwikkeling van het faillissement van DAMCO Aluminium Delfzijl Coöperatie U.A. (Aldel) heeft GIGA Storage B.V. het gesloten distributienet met aansluiting op het hoogspanningsnet verworven. Hiermee wil GIGA Storage grootschalige energieopslag realiseren om TenneT te ondersteunen bij de oplossing van lokale congestieproblemen en balancering van het elektriciteitsnet. Groningen Seaports heeft hiervoor met GIGA Storage een nieuwe erfpachtovereenkomst afgesloten voor vijftig jaar.

Data

In 2023 zijn QTS en Google gestart met hun bouwactiviteiten voor nieuwe en uitbreiding van bestaande datacenters.