Aantrekkelijk vestigingsklimaat

De aanwezigheid van clusters van samenhangende bedrijven in de keten draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. De Eemshaven en de haven van Delfzijl zijn florerende haven- en industriegebieden met allerlei grote en middelgrote bedrijven, waarbij in de Eemshaven energie, data en offshore wind de boventoon voeren en in Delfzijl vooral chemische bedrijvigheid en circulaire economische activiteiten centraal staan. Met volop ruimte voor demo’s, start-ups, onderzoek en innovatie maken we het ondernemingsklimaat toekomstbestendig.

We zorgen voor werkgelegenheid en toegevoegde waarde

De bedrijven op onze locaties in de Eemshaven en Delfzijl bieden inmiddels werkgelegenheid aan zo’n 15.400 mensen, waarvan circa 7.900 direct en 7.500 indirect. De directe toegevoegde waarde bedroeg € 1,96 miljard. Daarmee laat de haven van Groningen Seaports op het gebied van werkgelegenheid een relatief sterke stijging zien in 2022 ten opzichte van 2021. De groei komt voornamelijk vanuit de industriesector, in lijn met de landelijke ontwikkeling.[1]