Groningen Seaports als economische zone

Door vooraf te investeren in haven- en infrastructurele voorzieningen, willen wij bedrijven optimaal faciliteren om duurzaam te ondernemen. Ook ambieert Groningen Seaports een leidende positie in het scheppen van duurzame faciliteiten om de havens en gevestigde bedrijven te laten groeien. Actieve personeelswerving moet ertoe bijdragen dat het beschikbare regionale personeelsaanbod aan blijft sluiten bij de toenemende vraag. Samen met overheden, economische en maatschappelijke partners creëren wij randvoorwaarden en zorgen wij voor groeiruimte.

Kerncijfers

Aantal klanten

Totaal

203

2022: 202

Delfzijl

104

2022: 100

Eemshaven

84

2022: 88

Toegevoegde waarde (miljard)

Direct

€ 1,96 (2022)

2021: € 1,55

Indirect

€ 1,07 (2022)

2021: € 0,98

Terreinuitgifte (hectare)

Ondererfpacht

36,2

2022: 15,8

Waarvan uitgifte zon- en windparken

19,3

2022: 0

Verkoop

10,4

2022: 21,6

Utiliteiten (kabels en leidingen)

In eigendom, beheer en onderhoud

388 km

2022: 376 km

Grondvoorraad (hectare)

Uit te geven gronden

479

2022: 531

Waarvan gereserveerd

250

2022: 309

Werkgelegenheid (aantal personen)

Direct

7.889 (2022)

2021: 7.586

Indirect

7.526 (2022)

2021: 7.279