Financiën

Om de gestelde doelen te halen is een solide en bestendige financiële huishouding voor Groningen Seaports van groot belang. Het streven van Groningen Seaports is gericht op een marktconform financieel rendement. Bij het opstellen van business cases kijken we tevens naar de maatschappelijke doelstelling van het betreffende bedrijf. Voor beheersing van risico’s hanteert Groningen Seaports het ‘three lines of defence model’.

Kerncijfers

Resultaat na belastingen

€ 6.017.000

2022: € 16.133.000

Opbrengst

€ 52.115.000

2022: € 57.643.000

Investeringen

€ 31.982.000

2022: € 9.737.000