Hoofd- en nevenfuncties leden raad van commissarissen 2023

Dhr. F.A.M. (Frans) Keurentjes (voorzitter raad van commissarissen)

(1957, Nederlandse nationaliteit, man)

Hoofdfunctie

 • Ondernemer en bestuurder

Nevenactiviteiten

 • Voorzitter raad van toezicht Fascinating (Institute for Sustainable Process Technology)

 • Lid algemeen bestuur Nationaal programma Groningen

 • Landbouwbedrijf De Tatelaar Agro B.V., Hornhuizen

 • Beëdigd Agrarisch Taxateur, Grondkamer Noord, Assen

 • Lid raad van toezicht Stichting SALTA (Institute for Agriculture in Salinizing Deltas)

Dhr. H. (Herman) Roose (voorzitter auditcommissie) - tot 1 oktober 2023

(1965, Nederlandse nationaliteit, man)

Hoofdfunctie

 • Bestuurder (CFO) Resato Hydrogen Technology BV

Nevenactiviteiten

 • Bestuurslid Stichting Drenthe Kunst Cultuur & Natuur

 • Bestuurslid Stichting Noordelijk Cultuur Fonds

Dhr. J. (Joop) Atsma

(1956, Nederlandse nationaliteit, man)

Nevenactiviteiten

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal tot juni 2023

 • Voorzitter Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK)

 • Voorzitter VOTOB

 • Voorzitter Stichting TVM Foundation

 • Voorzitter Stichting Fraude Aanpak Detailhandel

 • Lid Raad van Advies Arriva

 • Lid Algemeen Bestuur VNO-NCW

Mw. D. (Dertje) Meijer

(1963, Nederlandse nationaliteit, vrouw)

Hoofdfunctie

 • Directeur a.i. bij diverse bedrijven

Nevenactiviteiten

 • Directeur Coöperatie Food Center Amsterdam

 • Associate partner Boer&Croon

 • Voorzitter Raad van Advies NIWO (nationaal en internationaal wegtransport organisatie)

 • Commissaris Ontwikkeling Maatschappij Airport Lelystad Almere (OMALA) N.V.

 • Commissaris Teijin Aramid B.V.

Mw. J. (Jantje) Schiphorst (lid auditcommissie)

(1965, Nederlandse nationaliteit, vrouw)

Hoofdfunctie

 • CFO Agrifac Machinery B.V.

Nevenactiviteiten

 • Bestuurslid VNO-NCW en MKB-Groningen tot medio 2023

 • Bestuurslid Hanze University Foundation

Dhr. U. (Ulco) Vermeulen (lid auditcommissie)

(1959, Nederlandse nationaliteit, man)

Hoofdfunctie

 • Corporate Advisor Hydrogen Corridors

Nevenactiviteiten

 • Lid raad van commissarissen Anthony Veder Group N.V.

 • Lid raad van commissarissen ICE Endex Holding B.V.

 • Lid International Supervisory Board Energy Delta Institute

 • Lid raad van toezicht New Energy Coalition

 • Bestuursvoorzitter TKI Gas

 • Lid raad van commissarissen Ommelander Ziekenhuis Groningen