Corporate Governance Code

Hoewel Groningen Seaports niet beursgenoteerd is, volgt zij op onderdelen de principes en best practices uit de Nederlandse Corporate Governance Code.

Groningen Seaports heeft een two-tier bestuursmodel. De dagelijkse leiding over de onderneming berust bij de directie. Een onafhankelijke raad van commissarissen houdt toezicht op de directie en de gang van zaken in de onderneming, geeft gevraagd en ongevraagd advies en vervult de rol van werkgever van de directie.