2023 in gebeurtenissen

1e kwartaal

18 januari - Vertegenwoordigers van de zes grootste windports van Europa, waaronder Groningen Seaports, zijn overeengekomen de krachten te bundelen (new window) om de groene transitie te versnellen in een poging de ambitieuze Europese doelstellingen op het gebied van offshore wind te halen.

8 februari - Groningen Seaports en Waterschap Noorderzijlvest werken samen aan de circulaire inzet van bagger (new window) door lokaal hergebruik. Dit zorgt voor minder uitstoot van CO2 en besparing op materiaal en verwerkingskosten.

14 maart – De Zwitserse projectontwikkelaar Necron is gestart met de bouw van een distributiecentrum (new window) van 68.000 vierkante meter in de Eemshaven. Voor deze locatie is gekozen vanwege de strategische ligging.

2e kwartaal

16 april – GIGA Storage heeft een overeenkomst gesloten met Groningen Seaports om grootschalige energieopslag (new window) te gaan ontwikkelen op het voormalige Aldel-terrein.

10 juni - Ruim vijfduizend bezoekers hebben de Eemshaven verkend op de open dag (new window), georganiseerd door Groningen Seaports vanwege het 50-jarig jubileum van de haven.

28 juni - De provincie Groningen, de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s en Groningen Seaports (GSP) hebben met de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) overeenstemming bereikt over zekerheidsstelling (new window) voor een bedrag van 500 miljoen euro voor bodemdalingsschade.

3e kwartaal

3 augustus – Het vrachtschip Fremantle Highway (new window), waarop in de nacht van dinsdag 25 juli 2023 brand uitbrak, is veilig aangekomen in de Eemshaven.

1 september – Afsluiting van Sandy Coast 23 (new window). Aan deze militaire oefening gericht op mijnenbestrijding deden ongeveer 500 militairen en een aantal schepen uit verschillende NAVO-landen mee. De training speelde zich dit jaar voor het eerst ook af in de haven van Delfzijl.

16 september - Ruim 150 vrijwilligers hielpen mee bij het schoonmaken (new window) van de haven van Delfzijl tijdens de jaarlijkse World Cleanup Day van Groningen Seaports. In totaal is circa 220 kilo afval opgehaald.

4e kwartaal

13 oktober - De herfinanciering (new window) van Groningen Seaports N.V. is goedgekeurd door haar aandeelhouder (Gemeenschappelijke Regeling), waarmee het bedrijf klaar is voor de toekomst. Hiermee maakt Groningen Seaports geen gebruik meer van derivaten.

19 oktober - De 69e en daarmee laatste windturbine van Hollandse Kust Noord is geïnstalleerd. Met de installatie van deze laatste windturbine is de totstandkoming van het 19e windpark via de Eemshaven een feit.

7 november - Verschillende bedrijven die actief zijn in de Eemshaven, hebben de stichting ‘Werken in de Eemshaven (new window)’ gelanceerd. Het doel van de stichting is om zichtbaarheid en (her)kenbaarheid van de Eemshaven te vergroten, met als voornaamste focus het aantrekken van werkzoekenden.