2023 in cijfers

Terreinuitgifte

Ondererfpacht

36,2 hectare

2022: 15,8

Verkoop

10,4 hectare

2022: 21,6

Opbrengst

€ 52.115.000

2022: € 57.643.000

Resultaat na belastingen

€ 6.017.000

2022: € 16.133.000

Goederenoverslag

14,1 miljoen ton

+8,5% t.o.v. 2022

Medewerkers

99 (94,5 fte)

2022: 105 (99,5 fte)

Diversiteit

Vrouwen

31%

2022: 34%

Vrouwen in seniorfuncties

21%

2022: 24%

Werkgelegenheid

Direct

7.889 personen (2022)

2021: 7.586

Indirect

7.526 personen (2022)

2021: 7.279

Investeringen

€ 31.982.000

2022: € 9.737.000

CO2 uitstoot beheergebied

10,2 Mton (2022)

2021: 12,1