Vorige Volgende

Bedrijfslasten

In het navolgende overzicht worden de verschillen tussen de gerealiseerde kosten over het boekjaar 2022 vergeleken met de gerealiseerde kosten over het boekjaar 2021.