Vorige Volgende

14. Resultaat deelnemingen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2022

2021

Groningen Railport

302

274

Fivelpoort Beheer

-668

-382

Sunport Delfzijl

306

64

Zonnepark Valgenweg

-21

-20

Helios Eemshaven

415

-78

Windpark Mondriaan

2.265

636

Windpark Mauve

1.860

443

Totaal Resultaat deelnemingen

4.460

937