Vorige Volgende

12. Afschrijvingen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2022

2021

Infrastructuur

9.246

8.613

Bedrijfsgebouwen

189

193

Overige materiele vaste activa

856

957

Totaal Afschrijvingen

10.291

9.763