Vorige Volgende

10. Overige opbrengsten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2022

2021

Dienstverlening t.b.v. derden

1.926

2.276

Overige opbrengsten

503

304

Totaal overige opbrengsten

2.429

2.580

Het grootste deel van de opbrengst vanuit werkzaamheden/dienstverlening ten behoeve van derden bestaat uit de dienstenvergoeding (2022: € 1,764 miljoen) welke door GR Havenschap Groningen Seaports betaald wordt aan Groningen Seaports voor het uitvoeren van de publieke taken.

TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN

57.643

54.148