Vorige Volgende

H. Toelichting op de winst-en-verliesrekening

In het navolgende overzicht worden de verschillen tussen de gerealiseerde kosten en opbrengsten over het boekjaar 2022 vergeleken met de gerealiseerde kosten en opbrengsten over het boekjaar 2021.