9. Netto omzet

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2023

2022

Scheepvaart

10.259

8.763

Scheepvaartgerelateerd

2.046

1.696

Terreinen core business

18.683

14.815

Terreinen non-core business

10.147

11.726

Opbrengsten grondverkopen

8.322

18.215

Totaal Netto Omzet

49.456

55.214

9.1 Scheepvaart

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2023

2022

Zeeschepen

8.559

6.903

Binnenschepen

734

790

Ligplaatsgelden

966

1.070

Totaal scheepvaart

10.259

8.763

9.2 Scheepvaartgerelateerd

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2023

2022

Kadegelden

1.470

1.304

Steigers / Ligplaatsen

197

185

Retributie wateroppervlak

112

102

Opbrengst water en stroom

266

104

Totaal scheepvaartgerelateerd

2.046

1.696

9.3 Terreinen core business

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2023

2022

Erfpachtopbrengsten

13.744

12.282

Tijdelijk verhuur

2.433

1.042

Reserveringsvergoedingen

2.227

1.429

Vergoeding overslag faciliteiten

278

62

Totaal terreinen core business

18.683

14.815

9.4 Terreinen non-core business

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2023

2022

Huur landerijen en opstallen

140

156

Vent- en jachtvergunningen

0

0

Recognities (vergunningen)

27

26

Opbrengsten (nuts)infrastructuur

9.981

11.544

Totaal terreinen non-core business

10.147

11.726

9.5 Opbrengsten grondverkopen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2023

2022

Opbrengsten grondverkopen

8.322

18.215

De opbrengsten grondverkopen bestaan uit gerealiseerde verkooptransacties in 2023. De kostprijs van de grondverkopen is opgenomen in de overige kosten onder 'project en transactiegerelateerde kosten'.