Bedrijfslasten

In het navolgende overzicht worden de verschillen tussen de gerealiseerde kosten over het boekjaar 2023 vergeleken met de gerealiseerde kosten over het boekjaar 2022.