C. Overzicht van het totaalresultaat 2023

Bedragen x € 1.000

2023

2022

Nettoresultaat na belastingen

6.017

16.133

Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen

Totaalresultaat

6.017

16.133